[email protected] +976-91914957

Байгууллагынхаа ажилтнуудад бүх төрлийн сургалт, танилцуулга хийж мэдлэг олгох, шалгалт авч мэдлэгийг үнэлэх өргөн боломжийг өөртөө агуулсан цахим сургалтын системийг байгууллагадаа нэвтрүүлж ажилтнуудаа чадавхижуулах боломжтой.

Манай систем нь ажилтнуудаа сургах, мэдлэг олгох, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй танилцуулах болон олговол зохих бусад мэдээллийг нэгдсэн журмаар, зайны сургалтаар хүргэх зорилготой байгууллагад зориулсан бүтээгдэхүүн юм. 

Сургалт мэдлэг олгохоос гадна түүнийг олон хэлбэрээр шалгах, үнэлэх боломжтой ба хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгжийн хувьд олон асуудалд нь шийдэл, гарц болж чадна.

Үнийн саналыг бид танай байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, бүтэц, ажилтны тоо, одоо ашиглаж буй бусад систем, програм хангамж зэрэг мэдээлэлд тулгуурлан боловсруулж хамгийн үр дүнтэй байх шийдлийг санал болгодог тул 91914957 дугаарт холбогдон мэдээлэл солилцсоноор үнийн санал авах боломжтой.