[email protected] +976-91914957

Odoo бол Бүгд-нэг-дор зарчимд суурилсан бизнесийн удирдлагын цогц систем бөгөөд сонголтоор идэвхижүүлж ашиглах боломжтой модулиудын цуглуулга юм.

Odoo платформ нь жижиг, дунд, том компаниудын хэрэглэх цар хүрээний ялгаатай байдалд уян хатан, бүх төвшний ашиглалтад нийцтэй байдал нь 5-с дээш хэдэн ч тооны ажилтантай ямар ч байгууллагын нөөцийн удирдлагын системийн шаардлагад бүрэн нийцдэг хэмээн мэргэжилтнүүд тодорхойлдог.

Odoo нь CRM (Хэрэглэгчийн Харилцааны Менежмент), Вебсайт/онлайн худалдаа, төлбөр тооцоо, нягтлан бодох бүртгэл, үйлдвэрлэл, агуулах, төслийн менежмент болон бусад олон төрлийн бизнесийг төхөөрөмж, байршил хамаарахгүй удирдах боломжтой ба мэдээллийг real-time боловсруулдаг тул хэдийд ч тухайн агшны бодит мэдээллийг авах боломжтой.

Монгол хэлээр ашиглах боломжтой бизнесийн удирдлагын глобал системийг танай байгууллагад тохирох нэмэлт хөгжүүлэлт хийх, нутагшуулах үйлчилгээний хамт санал болгож байна.

Үнийн саналыг бид танай байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, бүтэц, ажилтны тоо, одоо ашиглаж буй бусад систем, програм хангамж зэрэг мэдээлэлд тулгуурлан боловсруулж хамгийн үр дүнтэй байх шийдлийг санал болгодог тул 99109394 дугаарт холбогдон мэдээлэл солилцсоноор үнийн санал авах боломжтой.


Benefits:

 1. One solution for your entire business.
 2. Low cost of implementation.
 3. Customizable.
 4. Easy integration.
 5. Easy to implement.
 6. Scalable.
 7. Multiple options to choose from
 8. Security.
 9. Intuitive user interface.

Features:

 • Website Edition
 • Accounting
 • CRM
 • MRP
 • E-Commerce
 • eSignature
 • Inventory Management
 • Marketing
 • Point of Sale
 • Project Management
 • Sales Management
 • Automated Stock Update
 • Automated Calendar
 • Automated Invoicing
 • Leave Management
 • Timesheets
 • Reporting
 • Efficient Integrations
 • Customer Support